Produkcja: Firmowe Kubki Reklamowe z nadrukiem
  CERAMIKA » EFFIKOMP - krótka historia Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
CERAMIKA-Kategorie
Firmowe Kubki Reklamowe
Magiczne Kubki FOTO
Kubki do kawy grawerowane
Fili?anki Reklamowe do kawy
Kufle i Szk?o Reklamowe
Szklanki Reklamowe do napoi
Zestawy Reklamowe
Zamówienia specjalne
Opakowania dodatki
Producent kubków
EFFIKOMP
Nowe kubki w ofercie
Kubek reklamowy GLASS FOG 148
Kubek reklamowy GLASS FOG 148
6,80z?
Szukaj kubka
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
INFORMACJE i KONTAKTY
Regulamin sklepu internetowego
Techniki nadruku - FILMY
Kubek to super-gad?et!
OPCJE: Nadruków na kubkach Porównanie technik nadruku
GALERIA kubków firmowych
EFFIKOMP - krótka historia
KONTAKT oraz mapa dojazdu
EFFIKOMP - krótka historia

EFFIKOMP Produkcja Artyku?ów Reklamowych

Powstali?my jako Agencja Reklamowa w Warszawie lecz w 1996 roku firma EFFI ... zmieni?a siedzib? na Olsztyn. Dlaczego Olsztyn? To wprawdzie d?uga historia, ale ... Guru naszej firmy zosta? rzucony przez los (oraz kobiet?) w ciche mazurskie knieje. I dopiero tam zacz??o si? na powa?nie EFFI …

Pocz?tkowo kilkuosobowa firma zacz??a zajmowa? si? kreowaniem wizerunku oraz projektowaniem i produkcj? szeroko poj?tych materia?ów wspomagaj?cych sprzeda? i nie tylko. Po latach ci??kiej pracy, kilkunastoosobowy ju? zespó?, zaj?? si? kompleksow? obs?ug? Full Serwis BTL firm z województwa warmi?sko-mazurskiego. Tym ludziom "chcia?o si? chcie?". Do dzi? uchodzi to za domen? naszej firmy. Kolejne lata ci??kiej pracy zaowocowa?y zmian? siedziby firmy, nowym parkiem maszynowym (druk cyfrowy, ploter, transfer, tampondruk, sitodruk i LASER) oraz ukierunkowaniem produkcji na PERSONALIZACJ?. Wszystkie te inwestycje doprowadzi?y w ko?cu do celu: ?wi?ty spokój z podwykonawcami. Ale ... Klienci zaczeli to wykorzystywa? do … GASZENIA PO?ARÓW.

Co maj? po?ary do dzia?alno?ci Agencji Reklamowej? Niestety w naszym fachu bardzo cz?sto realizujemy zleceniami produkcji w trybie ekspresowym. W naszym wewn?trznym slangu nazywa si? to gaszeniem po?arów.

Niestety, od 2000 roku obs?ugujemy równie? firmy z Warszawy i okolic. Dlaczego niestety? Musieli?my przez d?ugi okres radzi? sobie z niedogodno?ciami logistycznymi i magazynowymi oraz mentalnymi naszych klientów. W Warszawie niestety ?yje si? o wiele szybciej!!! Dlatego w 2002 roku zostali?my zmuszeni przez naszych klientów do otworzenia biura handlowego w stolicy. W krótkim czasie dzi?ki kreatywno?ci i wyt??onej pracy naszych handlowców uda?o nam si? pozyska? do wspó?pracy wiele znacz?cych firm, które do dnia dzisiejszego firm? EFFIMEDIA postrzegaj? jako solidnego partnera w biznesie.

Co na wyró?nia?? W przeciwie?stwie do innych "Agencji Reklamowych" firma EFFIKOMP to wyspecjalizowany DOM GAD?ETOWY dysponuj?cy w?asnym zapleczem technicznym oraz wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y reklamowej BTL. Jeste?my w pe?ni przygotowani do realizacji zlece?, nawet "na wczoraj".


Na koniec troch? sie pochwalimy.

Opinia o firmie EFFIKOMP w bran?y reklamowej zaowocowa?a przyznaniem na presti?owego certyfikatu:


Certyfikat Solidni w Biznesie dla EFFIKOMP

 

Co to oznacza dla naszych klientów? Poczytaj na stronie organizacji: http://www.trust.forad.pl/about.

Reasumuj?c i tak ju? d?ugi elaborat o naszej firmie. Co nale?y do naszych atutów?

SAMOWYSTARCZALNO?? – praktycznie wszystkie prace wykonujemy we w?asnym parku maszynowym.

KREATYWNO??– dzi?ki zaanga?owaniu specjalistów z ró?nych bran?, udaje si? nam spojrze? bardzo krytycznym okiem na zagadnienia wizerunku firmy.

RZETELNO?? – wed?ug zasady „s?owo dro?sze od pieni?dzy”. Je?li komu? co? obiecamy – s?owa dotrzymujemy. Daje to wszystkim komfort zaufania. Po prostu u?atwia ?ycie.


Kilkana?cie firm z ca?ej Polski które dotychczas nam zaufa?y:


ABACUS Biuro Promocji Medycznej Agencja Bezpiecze?stwa Wewn?trznego ACTION S.A. najwi?kszy dystrybutor sprz?tu IT w Polsce Ajinomoto Poland Sp. z o.o. Aksonet Sp. z o.o.
ALCAR Polska Allianz Polska AMERICAN EXPRESS POLAND Apple Computer IMC Poland SAD Audionova
MEGABAJT Dystrybutor firmy AVACS BALMA S.A. BARG & Betotest BRI - Wy??czny Przedstawiciel Electrolux - Professional CEBET
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. CET Poland CityRent Sp. z o.o. Dees Art - Artyku?y Reklamowe DZ BANK Polska
Systemy Pakuj?ce dla Firm EEI Market Research Energo-Tel S.A. E-Telbank Sp. z o.o - O?rodek Certyfikacji PolCert EXATEL S.A.
FOTO NET Fundacja Maraton Warszawski GATES GRYCAN LODY OD POKOLE? HENKEL Polska
Hufiec ZHP Otwock Dawniej IDEA - obecnie ORANGE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Klinika Handsome Men Kart Map
Bank BG? Fundacja
KFC Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. British Airways KLIMATREND Klimatyzacja i Wentylacja
Polskie Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. Kodak Express Cyfrowe Laboratorium Fotograficzne Kolorado Wszystko dla dzieci Gad?ety Reklamowe dla firm KOMO Kominki
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Komputronik S.A. Inter-Team dystrybutor KRAFT Portal www.legia.com.pl LUBAWA S.A.

MEARSK Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Media-Mix MEGABAJT
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Mosaic Media Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu NOWY STYL S.A. ORANGE
Fundacja Greenpeace Polska Urz?d Gminy Orzysz Gad?ety Reklamowe dla firm Gad?ety Reklamowe dla firm Gad?ety Reklamowe dla firm
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: PAROL Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Polskie Centrum Bada? i Certyfikacji EURO CAPITAL S.A. Oddzia? PREFABET – WARSZAWA
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Pawelec Factory Politechnika ?ódzka Politechnika Warszawska Politechnika ?l?ska
PTKiGK S.A. Przedsi?biorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. Gad?ety Reklamowe dla firm PCC Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Wydawnictwo Pink Press
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: PFP-Polska Sp. z o.o. Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Centrum Informatyki Grupy PZU Gad?ety Reklamowe dla firm
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Gad?ety Reklamowe dla firm Zwi?zek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS SEVEN TVN S.A.
TradeDoubler
Gad?ety Reklamowe dla firm Sygma Bank Polska Transition Technologies S.A.
Gad?ety Nadruki Reklamowe :PRODUKCJA: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Wy?sza Szko?a Promocji Q Invest Sp. z o.o. Zielona Budka S.A.


Do??cz do grona naszych dobrych znajomych.

 

Dalej
Koszyk
... jest pusty
Bestsellery
01.Kubek reklamowy Speedy z kolorowymi plastikowymi kó?kami
02.Kubek grawerowany czerwony Ness
03.Fili?anka reklamowa Roma Kolorowa
04.Opakowanie do kubka z okienkiem 703
05.Kubek FOTO Bia?y z nadrukiem
06.Kubek reklamowy Tomek Classic Kolorowy
07.Kubek reklamowy Viva Kolorowy
08.Kubek grawerowany czerwony Agnieszka
09.Kubek reklamowy Round Kolorowy
10.Magiczny Kubek FOTO czarny zmieniaj?cy kolor !!!
Promocja kubków
?y?eczka do kubka
?y?eczka do kubka
1,25z?
1,85z?
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Nasze katalogi
Polecamy

EFFIKOMP - Cz?onek Klubu signs.pl

Ciekawostki


Copyright © 2021 Produkcja: Firmowe Kubki Reklamowe z nadrukiem
Powered by www.reklamowe.waw.pl - Gadżety reklamowe dla firm Wszelkie prawa zastrzeżone

Poprawny XHTML 1.0 Poprawny CSS!


Gad?ety Reklamowe dla firm z nadrukiem